Springe zum Inhalt

ACTION

+++ 8. februari 22 - Het Vaalser Weekblad publiceert onze brief aan de redactie geschreven door Cecile Hellebrand / das Vaalser Weekblad veröffentlicht unseren Leserbrief geschrieben von Cecile Hellebrand

+++ 7. februari 22 - Vaalser partijen gevraagd naar hun standpunt / Vaalser Parteien nach ihrem Standpunkt gefragt +++ POLITIEK

+++ 25. januari 22 - Levering van 320 handtekeningen aan de Gemeente Vaals / Übergabe von 320 Unterschriften an die Gemeinde Vaals +++

+++ 24. februari 22 - Bericht over onze actie op de website an de PvdA Vaals / Artikel über unsere Aktion auf der Website der PvdA Vaals +++

+++ 23. januari 22 - Buurtbijeenkomst op keerpunt Selzerbeeklaan / Nachbarschaftstreffen am Wendekreis Selzerbeeklaan +++

Op 23 januari 2022 hielden we een kleine bijeenkomst onder buren om informatie uit te wisselen.
Am 23.01.2022 hatten wir ein kleines Treffen unter Nachbarn zum Informationsaustausch.
Ondanks het onvriendelijke weer en Corona kwamen ca. 50 buren samen voor een foto met ons spandoek.
Rund 50 Nachbarn haben sich trotz unfreundlichem Wetter und Corona mit Transparent für ein Foto versammelt.
Buurman "Lazy 65" heeft speciaal voor de campagne snel een spandoek voor ons getekend. Hartelijk BEDANKT !!!
"Lazy 65" hat uns extra für die Aktion flott ein Transpi "gestiftert". Allerherzlichsten DANK dafür !!!