Springe zum Inhalt

we hebben het voor nu gehaald

wir haben es erstmal geschafft

Er is nieuws, goed nieuws zelfs, sinds eergisteren...

De gemeentesecretaris heeft eergisteren in een mail naar de raadsleden geschreven dat het college heeft besloten om met Xior te kijken naar andere locaties. Mede door het signaal dat van de buurt uit is gegaan – de 330 handtekeningen – het protest van de 4 politieke partijen PvdA, Visie Vaals, Het Alternatief en ook Nuj lies.

Onze campagne is dat we wel aan bal willen blijven, ook voor de toekomst.

Es gibt gute Neuigkeiten...

Der Gemeindesekretär schrieb vorgestern in einer E-Mail an die Stadträte, dass die Gemeindeverwaltung beschlossen habe, sich mit Xior nach anderen Standorten umzusehen. Teilweise aufgrund des Signals, das von der Nachbarschaft ausgegangen ist – den 330 Unterschriften – dem Protest der 4 politischen Parteien PvdA, Visie Vaals, Het Alternatief und auch von Nuj Lies.

Unser Plan ist nun, dass wir auch in Zukunft am Ball bleiben wollen. Wir werden ernstgenommen, das ist gut zu wissen.

400 studenten ?

Geen goed plan voor Selzerbeeklaan 21

400 Studenten ?

keine gute Idee für Selzerbeeklaan 21

Waarom? Warum?

Structuur

daar waar nu de bebouwing geleidelijk overgaat in natuur staat straks een reusachtig gebouw dat totaal niet in de omgeving past.

Struktur

am Übergang von auslaufender Bebauung zur Natur ist ein großer Bauklotz ein Fremdkörper

Uitzicht

voor veel huishoudens aan de Selzerbeeklaan tot aan de Maastrichterlaan is er geen vrij uitzicht meer op de Sneeuwberg.

Aussicht

der Blick auf den Schneeberg wird für viele Haushalte bis hin zur Maasterichterlaan verhindert

Gebruik

rondom natuur, landbouwgrond, wandelpaden en toeristische voorzieningen, zoals kamperen, vakantieparken, enz.

Nutzung  

rundum Natur, landwirtschaftliche Flächen, Wanderwege und touristische Einrichtungen, wie Camping, Ferienpark, etc.

Natuurbescherming

bedreiging van het waardevolle natuurgebied van Selzerbeek en Sneeuwberg

Naturschutz  

Gefährdung des wertvollen Naturgebiets Senserbach und Schneeberg.

Geluidsoverlast

enerzijds door ventilatiesystemen van de nieuwbouw en anderzijds de geluidsreflectie van de kartingbaan naar de wijk. (Selzerbeeklaan en Senserbachweg.)

Lärmbelastung

zum Beispiel durch Lüftungsanlagen des Neubaus, verstärkte Schallreflexion der Kart-Bahn in Richtung Selzerbeeklaan und Senserbachweg

Verkeer & Veiligheid

toename verkeersdruk in de buurt: meer autoverkeer in de aanrijroute naar de Brede School.

Verkehr & Sicherheit

mehr Verkehr zur Maastrichterlaan durch Wohngebiet und vorbei an Grundschule und Kindergarten

Parkeerdruk

toename door studenten en bezoekers van studentenflats: druk op parkeerplaatsen in de buurt.

Parkplatzdruck

Zunahme parkender Autos durch Studenten und deren Besucher. Der Investor plant keine eigenen Parkplätze

Randweg

door de toename van verkeer bestaat het risico dat aanleg van randweg opnieuw op de agenda komt.

Umgehungstraße

durch höheres Verkehrsaufkommen könnte das Thema "Umgehungstrasse" erneut auf die Agenda gebracht werden

Nadelen

de gemeente ontvangt uitkering uit het gemeentefonds voor de huisvesting van studenten. De waardevermindering van de grond rondom wordt echter niet gecompenseerd.

Nachteile

die Gemeinde erhält Einwohner-Prämien aus Landesgeldern. Die Wertminderung der Grundstücke rundum wird jedoch nicht kompensiert.

Gerechtigheid

de huren voor vergelijkbare studentenwoningen in Aken zijn veel goedkoper. Dus Nederland subsidieert te dure woningen met huursubsidies uit belastingsgeld. Dit is wat het bedrijf van XIOR AG zo lucratief maakt. Een twijfelachtig bedrijfsmodel ?

Gerechtigkeit

die Mieten für vergleichbare Studenten-Appartments in Aachen sind wesentlich günstiger. Die Niederlande subventionieren also überteuerten Wohnraum mit Mietbeihilfe aus Steuergeldern. Damit wird das Geschäft der XIOR AG erst so lukrativ. Ein fragwürdiges Geschäftsmodell ?

Alternatieven

in Vaals is veel leegstand. Verbouwen van leegstaande panden, dichter bij de kern geeft minder schade aan het milieu en studenten wonen dichter bij het centrum en ov..

Alternativen

in Vaals gibt es so viel Leerstand im Zentrum. Geeignetere Grundstücke brächten weniger Beeinträchtigung für die Umgebung. Zudem wären Studenten hier besser an die Infrastruktur des Ortes angebunden.

Visie

Welke visie heeft de gemeente Vaals eigenlijk op het gebied? Hoe moet het gebied aan de Selzerbeek zich ontwikkelen? Is er een strategie?

Vision

Welche Vision hat die Gemeinde Vaals eigentlich für das Gebiet? Wie soll sich das Gebiet am Senserbach entwickeln? Gibt es eine Strategie?